منوهای نصب در پنل مدیریت

برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی اطفای حریق

در روز سه شنبه مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۱ در مجتمع تولیدی ساحل صید کنارک واحد صنعتی مستقر در شرکت شهرک های صنعتی شهرستان کنارک کارگاه آموزشی حضوری ایمنی اطفای حریق توسط دانشگاه بین المللی چابهار با موفقیت برگزار شد.

در این کارگاه استفاده صحیح از انواع خاموش کننده‌های دستی در مواقع ضروری و نکات ایمنی مربوطه، آشنایی با اصول اهداف و ضرورت‌ها، طبقه بندی خاموش کننده ها از لحاظ کاربرد، روش های نصب و نگه داری خاموش کننده‌های دستی تدریس گردید.

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه بین المللی چابهار🏛

☎️ 05434288006
🌍 www.spc.iuc.ac.ir
http://instagram.com/spc.iuc.ac.ir

نوامبر 15, 2022
طراحی شده توسط ویداسیستم ایرانیان