منوهای نصب در پنل مدیریت

برگزاری کارگاه آموزشی حضوري HSE در شرکت مروارید هامون

در روز یکشنبه مورخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ در شرکت مروارید هامون مستقر در شرکت شهرک های صنعتی زاهدان کارگاه آموزشی حضوری ایمنی اطفای حریق توسط دانشگاه بین المللی چابهار با موفقیت برگزار شد.

مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه بین المللی چابهار🏛

☎️ 05434288006
🌍 www.spc.iuc.ac.ir
http://instagram.com/spc.iuc.ac.ir

نوامبر 15, 2022
طراحی شده توسط ویداسیستم ایرانیان