منوهای نصب در پنل مدیریت

دانشگاه بین المللی چابهار

صادرات

آموزش قوانین صادرات

(  نقد و بررسی )
 18تومان
حسابداری-مالی

حسابداری مالی

(  نقد و بررسی )
 24تومان
طراحی-بوم-کسب-و-کار

طراحی بوم کسب و کار

(  نقد و بررسی )
 15تومان
دوره لجستیک

مدیریت توزیع و لجستیک

(  نقد و بررسی )
 16تومان
حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

(  نقد و بررسی )
 20تومان
کلینیک کسب کار

کلینیک کسب و کار

(  نقد و بررسی )
 7تومان
کسب-و-کار

مدیریت منابع انسانی

(  نقد و بررسی )
 18تومان
طراحی شده توسط ویداسیستم ایرانیان
X