منوهای نصب در پنل مدیریت

آموزش مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما

250,000 تومان

منظور از بسته بندی خرما مجموعه سیستم آماده سازی خرما برای حمل و نقل، توزیع، انبار، خرده فروشی و مصرف نهایی است. به عبارت دیگر بسته بندی خرما به عنوان يک عملکرد تکنیکی اقتصادی است که هدف آن به حداقل رساندن هزینه های توزیع و در عین حال حداکثر کردن مقدار فروش و همچنین توزیع ایمن تا مصرف کننده نهایی است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

آموزش مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما با رویکرد تبلیغات و بازاریابی

 

یکی از مهمترین مشکلات صنعت خرما، نامناسب بودن شرایط نگهداری و تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن در طی زمان انبارمانی و نامطلوب بودن نوع بسته بندی است. با توجه به اهمیت این محصول، لازم است جهت افزایش زمان ماندگاری، حفظ کیفیت و در نتیجه افزایش میزان صادرات آن از بسته بندي و شرایط مناسب نگهداری استفاده شود.

به طور کلی منظور از بسته بندی خرما مجموعه سیستم آماده سازی خرما برای حمل و نقل، توزیع، انبار، خرده فروشی و مصرف نهایی است. به عبارت دیگر بسته بندی خرما به عنوان يک عملکرد تکنیکی اقتصادی است که هدف آن به حداقل رساندن هزینه های توزیع و در عین حال حداکثر کردن مقدار فروش و همچنین توزیع ایمن تا مصرف کننده نهایی است.

 

با توجه به اهمیت این مبحث، در این دوره آموزشی که با همکاری دانشگاه بین المللی چابهار و شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان برگزار میشود، برآنیم تا با آموزش مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما با رویکرد تبلیغات و بازاریابی، به شرکت کنندگان در “رویداد شتاب مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما” برای ارتقای فروش محصولاتشان کمک نماییم.

تاریخ برگزارییکشنبه مورخ 10 اسفندماه ۱۳۹۹
ساعت 10 صبح
گواهینامهصدور گواهی نامه پایان دوره از دانشگاه بین المللی چابهار
هزینه250 هزار تومان
رایگان برای شرکت کنندگان رویداد شتاب
برگزاریبه صورت مجازی از طریق اسکای روم
تلفن تماس05434288006
09395813361

اگر هنوز در “رویداد شتاب مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما” ثبت نام ننمودید، از طریق زیر می توانید اقدام کنید:

عضویت در کانال اطلاع رسانی رویداد09176195931
سایت ثبت ایدهلینک ثبت نام

ثبت نام

طراحی شده توسط ویداسیستم ایرانیان
X